← Back

İCARƏNİN İCTİMAİ SAZIŞINI

Sazişin bağlandığı yer: AR, Bakı şəhəri

Sharing.AZ MMC, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxs, BIN: 210140022433 (bundan sonra "İcarəyə verən"), AR qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxs olan Sharing.AZ MMC tərəfindən təmsil olunur ( bundan sonra “Şirkət” adlandırılacaq) Komissiya Müqaviləsi əsasında İcarəyə verənin vəkili kimi fəaliyyət göstərən və direktor Mirzəyev İlqar Arif oğlu tərəfindən təmsil olunan bir tərəfdən, siz (bundan sonra “İstifadəçi”) digər tərəfdən, bundan sonra birlikdə "Tərəflər" adlandırıldıqda, AR qanunvericiliyinin müddəalarına uyğun olaraq, bu İcarə Müqaviləsini (bundan sonra "Müqavilə" adlandırılacaq) aşağıdakı kimi bağlamışlar. :
Tərəflər Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 700-ci (icarə müqaviləsi) və digər qanunvericilik aktlarının  maddələrinin müddəalarını rəhbər tutaraq bu Müqaviləni bağlayırlar
Bu Müqavilə sizin üçün hüquqi öhdəliklər yaradır. Bu Müqavilənin hər hansı bir şərti ilə razı deyilsinizsə, lütfən, elektrikli skuter icarəyə götürməyin. Elektrikli skuter icarəyə götürməklə siz bu müqavilənin şərtləri ilə razılaşırsınız. Siz bu müqavilənin şərtlərini diqqətlə oxuduğunuzu və başa düşdüyünüzü qəbul edirsiniz.

1. ŞƏRTLƏR VƏ TARİFLƏR

Aşağıdakı terminlər bu Müqavilədə istifadə olunur və aşağıda müəyyən edilmiş mənaları daşıyır. Əgər Müqavilə Müqavilənin bu bölməsində müəyyən edilməyən termin və anlayışlardan istifadə edirsə, onlar adətən müvafiq sənayedəvə ya sahədə onlara verilən mənalara malikdirlər. 1.1. Elektron skuter - ayaq üstə dayanmış vəziyyətdə və elektrik mühərrikinin (Elektrik skuter) köməyi ilə yerdən itələməklə idarə olunan iki təkərli nəqliyyat vasitəsi. 1.2. Tariflər - İnternetdə və/və ya Tətbiqdə göstərilən Elektrikli Skuter İcarəsi tarifləri. 1.3. Tətbiq - İstifadəçiyə Qeydiyyat imkanı, habelə (qeydiyyatdan keçmiş və səlahiyyətli İstifadəçi üçün) Nəqliyyat vasitələrini axtarmaq imkanı verən Şirkətin əqli mülkiyyəti olan cihazlar üçün "Jet Sharing" proqram təminatı tətbiqi İcarəyə verilir. 1.4. İstifadəçinin qeydiyyatı - Tətbiqdən və ya Saytdan istifadə etməkdə maraqlı olan İstifadəçinin və İcarəyə verənin müəyyən hərətlər toplusunun komissiyası. 1.5. İstifadəçinin qeydiyyatı - Tətbiq vasitəsilə Xidmətdən sonradan istifadə etmək üçün qeydiyyatdan keçmiş İstifadəçini müəyyən etmək üçün Tətbiqdə müəyyən hərəkətlər toplusunun həyata keçirilməsi. 1.6. Dəstək Xidməti Şirkətin struktur bölməsidir, həftənin yeddi günü, sutkada 24 saat, istirahət və bayram günləri olmadan İstifadəçilərə məsləhət dəstəyi, İstifadəçilərə yardım və İcarəyə verən tərəfindən Xidmətin göstərilməsi prosesində onlara məlumat verilməsini təmin edən struktur bölməsidir. İstifadəçi Tətbiq vasitəsilə Dəstək Xidməti ilə əlaqə saxladıqda dəstək və məlumat verilir. 1.7. Xidmət və ya İcarəyə - bu Müqavilənin şərtləri ilə Ərizədə qeydiyyatdan keçmiş və icazə verilmiş İstifadəçilər üçün İcarəyə verən tərəfindən müvəqqəti istifadə üçün elektrik skuterlərinin təqdim edilməsi. 1.8. Xidmətdən istifadə ərazisi nəqliyyat vasitəsinin istifadəsinə icazə verilən ərazi, habelə Nəqliyyat vasitəsinin icarəyə verilməsinin başa çatdırılmasıdır. 1.9. İstifadəçi Müqaviləsi - Saytda və/və ya Tətbiqdə dərc edilmiş, İstifadəçinin Tətbiqdən istifadəsi və lisenziya haqqının ödənilməsi şərtlərini və qaydasını müəyyən edən, məcburi və qeyd-şərtsiz Şirkətlə İstifadəçinin lisenziya müqaviləsi. 1.10. Veb sayt - http://jetshr.com/.

2. İSTİFADƏÇİNİN MÜQAVİLƏYƏ QOŞULMASI

2.1. İcarəyə verən və İstifadəçi arasında bu Müqavilənin bağlanması İstifadəçinin AR Mülki Məcəlləsinin 389-cu maddəsinə uyğun olaraq bu Müqavilədə müəyyən edilmiş və təsbit edilmiş şərtlərə qoşulması yolu ilə həyata keçirilir. 2.2. Müqavilə İstifadəçinin Saytda və ya Ərizədə qeydiyyatı başa çatdıqdan və İstifadəçi tərəfindən Müqavilənin şərtlərini qəbul etdiyi gündən bağlanmış (İstifadəçi Müqaviləyə qoşulmuş hesab olunur) hesab olunur. 2.3. Bu Müqaviləni bağlamaqla (Müqaviləyə qoşulmaqla) İstifadəçi bəyan edir, zəmanət verir və təsdiq edir ki: - Müqavilənin və ona bütün Əlavələrin mənasını və mənasını oxumaq və başa düşmək üçün kifayət qədər rus dilində danışır; - Müqavilənin şərtlərini oxudu, bu sənədlərin mənasını və mənasını başa düşdü, onların məzmunu ilə razılaşdı və onlar tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə əməl etməyi öhdəsinə götürdü, həmçinin bu Müqaviləyə qoşulmaq və bundan sonra istifadə etmək üçün öz hərəkətlərinin bütün nəticələrini başa düşür. xidmət; - Müqaviləyə və AR mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq öz şəxsi məlumatlarının Şirkət və İcarəyə verən tərəfindən emalı və transsərhəd ötürülməsi ilə razılaşır; - Qeydiyyat zamanı Şirkətə tam, etibarlı və etibarlı məlumatlar (şəxsi məlumatlar daxil olmaqla); - bu Müqavilə ilə onun üzərinə qoyulmuş bütün tələblərə cavab verir, xüsusən də ona malikdirsəyahət üçün dəbilqə, onun müvafiq nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün heç bir əks göstərişi yoxdur, yaşı ən azı 18 (on səkkiz) ildir, nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ olan şəxs üçün AR mövcud qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verir. İstifadəçi üçün bu tələblər tam deyil. İcarəyə verən müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməyən şəxslə, habelə İcarəyə verənin İstifadəçinin bu Qoşulma Müqaviləsini və ya İstifadəçi Müqaviləsini poza biləcəyinə inanmaq üçün əsası olduqda; - elektrik skuterinin istifadəçi təlimatı ilə tanış olmaq və onun tələbləri ilə, habelə nəqliyyat vasitəsindən iki və daha çox şəxsin hərəkəti üçün istifadənin qadağan edilməsi ilə razılaşmaq; skuter hərəkət edərkən aksesuarlar üçün sapdan tutmağın qadağan edilməsi; 14 yaşına çatmamış uşağın müstəqil hərəkəti üçün nəqliyyat vasitəsinin istifadəsinə qadağa; - Elektrik Skuterin dəqiq koordinatlarını, habelə İstifadəçi tərəfindən Müqavilə üzrə öhdəliklərin pozulmasını izləməyə və təyin etməyə imkan verən istənilən avadanlığın Nəqliyyat Vasitəsinə yerləşdirilməsi ilə razılaşır; - bu Müqavilə üzrə onun hər hansı zəmanət və öhdəliklərinin İstifadəçi tərəfindən pozulması nəticəsində İcarəyə verənə və/və ya Şirkətə dəymiş zərərin məbləğinin yalnız İcarəyə verən və/və ya Şirkət tərəfindən və onların mülahizəsinə əsasən müəyyən edilməsi ilə razılaşır; və qeyd-şərtsiz olaraq Şirkətə və İcarəyə verənə bu cür itkiləri ödəməyə razıdır. Cərimələrin və geri qaytarılmaların məbləğləri Veb-saytda göstərilir; - bu Müqavilənin İcarəyə verən Tərəfin heç bir xəbərdarlığı olmadan İcarəyə verən tərəfindən dəyişdirilə biləcəyi ilə razılaşır və bu Müqaviləyə müvafiq dəyişikliklərə müstəqil nəzarət etməyi öhdəsinə götürür. Bu Müqavilənin yeni versiyası və ya dəyişikliklər Saytda və ya Tətbiqdə yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir; - məzmununun AR mövcud qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olması şərti ilə İcarəyə verəndən istənilən formatda hər hansı bildirişləri, mesajları, məlumatları və poçt göndərişlərini almağa razılaşır; - İcarəyə verənin Sayt vasitəsilə göndərdiyi sənədlərin, şəxsən imzalanmış sənədlər üçün Ərizənin, Sayt və ya Ərizə vasitəsilə həyata keçirilən hərəkətlərin hüquqi qüvvəsini tanıyır; - Cəmiyyət tərəfindən istifadə edilən eyniləşdirmə vasitələrinin müvafiq sənədlərin və hərəkətlərin mənşəyi olan şəxsi müəyyən etmək üçün kifayət etdiyini qəbul edir; - Cəmiyyətin İcarəyə verənin səlahiyyətli nümayəndəsi olduğunu etiraf edir. Bu halda, bu Müqavilə üzrə hüquq və öhdəliklər birbaşa İstifadəçi ilə İcarəyə verən arasında yaranır. 2.4. Xidmətdən və Nəqliyyat vasitəsindən istifadə edərkən İstifadəçi AR mövcud qanunvericiliyinin tələblərinə, o cümlədən yol hərəkəti qaydalarına, Sazişin 4.2.11-ci bəndində nəzərdə tutulmuş parkinq qaydalarına, habelə Müqavilənin şərtlərinə, istifadə Avtomobili lazımi diqqət və vicdanla. 2.5. Bu Müqavilənin şərtləri ilə tanışlıq İstifadəçi tərəfindən Xidmətdən istifadəyə başlamazdan əvvəl aparılmalıdır, halbuki bu Müqavilənin mətni İstifadəçiyə Şirkətin Veb saytında və/və ya Tətbiqdə açıq olacaqdır. Müqavilənin şərtlərini vaxtında oxumayan İstifadəçi bununla bağlı mənfi nəticələrin bütün risklərini öz üzərinə götürür.

3. MÜQAVİLƏNİN MÖVZUSU

3.1. İcarəyə verən, Müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada İstifadəçiyə Tətbiq vasitəsilə yaradılan Nəqliyyat vasitəsini onun tələbi ilə müvəqqəti sahiblik və istifadə üçün verməyi, İstifadəçi isə Nəqliyyat vasitəsini Müqavilənin tələblərinə (şərtlərinə) uyğun olaraq istifadə etməyi öhdəsinə götürür. bu Müqaviləni yerinə yetirmək və Saytda və/və ya Əlavədə göstərilən Tariflərə uyğun olaraq İcarənin dəyərini ödəmək və Müqavilənin digər şərtlərini lazımi qaydada yerinə yetirmək. 3.2. 3.1-ci bənd nəzərə alınmaqla. bu Müqavilənin şərtlərinə əsasən, Avtomobilin İcarəyə verilməsi üzrə hüquq və öhdəliklər yalnız İstifadəçi və İcarəyə verən arasında yaranır. Şirkət İstifadəçi Müqaviləsinə uyğun olaraq İstifadəçiyə Proqrama daxil olmaq üçün yalnız məhdud lisenziya verir. Şirkət İcarəyə verənin İstifadəçiyə göstərdiyi Avtomobilin icarəsi xidmətlərinin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşımır.

4. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

4.1. İstifadəçi hüquqları: 4.1.1. İcarəyə verəndən Müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb etmək; 4.1.2. Xidmətdən istifadə edin, icarəyə götürülmüş electron skuterdən yalnız Müqavilənin şərtlərinə və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq istifadə edin. 4.2. İstifadəçi Məsuliyyətləri: 4.2.1. Bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq qəbul edin və Nəqliyyat vasitəsini bu Müqaviləyə və Əlavələrə, İcarəyə verənin təlimatlarına və tövsiyələrinə, o cümlədən Dəstək Xidmətinə uyğun olaraq diqqətlə istifadə edin, Nəqliyyat vasitəsinə dəyən zərərin qarşısını almaq üçün bütün mümkün tədbirləri görsün; 4.2.2. Nəqliyyat vasitəsinin və nəqliyyat vasitəsinə əlavə edilmiş əmlakın təhlükəsizliyini təmin etmək; 4.2.3. Avtomobildən istifadə edərkən AR-nın Yol Qaydalarına və AR-nın mövcud qanunvericiliyinin digər tələblərinə əməl edin; 4.2.4. vaxtında, uyğun olaraqbu Müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmək, Müqavilədə nəzərdə tutulmuş hər hansı ödənişləri etmək, bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş bütün ödənişləri həyata keçirmək üçün kifayət qədər miqdarda bank kartındakı vəsaitin qalığını təmin etmək; 4.2.5. Avtomobildən istifadənin sonunda istifadəçi Nəqliyyat vasitəsinin 1 şəklini çəkib Tətbiqdə yerləşdirməyə borcludur; 4.2.6. Tətbiqdə və/və ya Saytda Avtorizasiya üçün istifadə olunan məlumatları, o cümlədən loqin və şifrəni başqaları tərəfindən icazəsiz istifadədən qorumaq və məxfi saxlamaq üçün müvafiq tədbirlər görmək və belə istifadə aşkar edildikdə dərhal Şirkətə müvafiq məlumat vermək. İstifadəçi belə bir mesajın olmaması ilə bağlı mənfi nəticələrin bütün risklərini daşıyır; 4.2.7. Saytdan, Tətbiqdən və/və ya TS-dən yalnız İstifadəçi tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı olmayan şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edin. İstifadəçiyə malların, poçtun, sənədlərin və digər kuryer xidmətlərinin çatdırılması üzrə xidmətlər göstərmək üçün Saytdan, Proqramdan və/və ya TS-dən istifadə etmək qadağandır. Saytdan, Tətbiqdən və/və ya TS-dən sahibkarlıq fəaliyyətində və/və ya malların, poçt göndərişlərinin, sənədlərin çatdırılması və digər kuryer xidmətlərinin göstərilməsi üçün istifadə faktı aşkar edildikdə, Şirkət və İcarəyə götürən müqavilədən birtərəfli imtina tarixindən ən geci 3 iş günü əvvəl İstifadəçini SMS və ya Telegram messenger, WhatsApp və ya Viber vasitəsilə xəbərdar etməklə müqaviləni birtərəfli qaydada icra etməkdən imtina etmək hüququna malikdir. 4.2.8. Bu Müqavilənin şərtlərindəki dəyişiklikləri, habelə Saytda və/və ya Tətbiqdə Xidmətdən istifadə ərazisindəki dəyişiklikləri müstəqil şəkildə izləmək. Onlarla razılaşmadıqda, istifadəçi bu Müqaviləni dərhal ləğv etməyi və Xidmətdən istifadəni dayandırmağı öhdəsinə götürür; 4.2.9. Xidmətdən istifadə edərkən, AR mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq İstifadəçi tərəfindən tələb oluna bilən bütün zəruri icazələri, sənədləri (o cümlədən pasport və s.) daşımaq; 4.2.10. Heç bir texnologiyadan istifadə etməyin və İcarəyə verənin mənafeyinə və əmlakına zərər verə biləcək hərəkətlər etməyin; 4.2.11. Nəqliyyat vasitəsinin istifadəsinin sonunda onu bu Müqaviləyə uyğun olaraq, Nəqliyyat vasitəsinə məxsus bütün əmlakla birlikdə yerləşdirilməsi qadağan olunmayan yerdə buraxın; binanın çıxışlarını bağlamadan, ona bitişik ərazilərə giriş və çıxış yollarını bağlamadan və səkilərdə geniş yer tutmadan; 4.2.12. İstifadəçinin Avtomobili heç bir şəkildə sərəncam vermək (o cümlədən, subicarəyə vermək, girov qoymaq, satmaq və s.), bu Müqavilə üzrə hüquqlarını hər hansı üçüncü şəxslərə ötürmək, həmçinin T/C-də hər hansı təkmilləşdirmələr/pisləmələr etmək, hər hansı bir dəyişiklik etmək hüququ yoxdur. texniki xarakteristikalar, hər hansı avadanlığı, qurğuları quraşdırmaq (sökmək), təmir işləri aparmaq (mürəkkəblik dərəcəsindən asılı olmayaraq) və ya üçüncü şəxslər tərəfindən həyata keçirilməsini təşkil etmək, əgər belə hərəkətlər Dəstək Xidməti ilə razılaşdırılmayıbsa; 4.2.13. İstifadəçinin təqsiri və ya İstifadəçinin və yol hərəkətinin digər (digər) iştirakçısının (iştirakçılarının) qarşılıqlı təqsiri üzündən qəza baş verdikdə, habelə digər zərər dəydikdə, dəymiş ziyanı qeyd-şərtsiz və tam şəkildə ödəməlidir. İcarəyə verənə; 4.2.14. Xidmətdən vaxtında, müstəqil və öz hesabına istifadə edərkən, İstifadəçinin mobil telefonunun və/və ya digər Cihazının hesabında mobil internetdən istifadə etmək, habelə daxil olan və gedən məlumatları həyata keçirmək üçün kifayət qədər vəsaitin olmasını təmin edin. zənglər; 4.2.15. AR mövcud qanunvericiliyinin digər müddəalarına, bu Müqavilənin müddəalarına və Şirkətin və İcarəyə verənin tələblərinə riayət etmək. 4.3. İcarəyə verənin hüquqları: 4.3.1. İstifadəçidən Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini tələb etmək; 4.3.2. Müqaviləyə uyğun olaraq İstifadəçinin İcarəyə verən və Şirkət qarşısında maliyyə öhdəliklərinin ödənilməsi üçün İstifadəçinin bank kartından pul vəsaitlərini, o cümlədən, Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda, qəbul etmədən (İstifadəçidən əlavə razılıq almadan) silmək; 4.3.3. Bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş prosedura uyğun olaraq Xidmətdən istifadə və Nəqliyyat vasitəsindən istifadə qaydalarını və qaydalarını müəyyən etmək və istənilən vaxt dəyişdirmək; 4.3.4. Saytda və/və ya Tətbiqdə bu cür promosyonların şərtlərini yerləşdirməklə müxtəlif tanıtım və marketinq kampaniyaları keçirmək; 4.3.5. İstifadəçinin vicdansızlığından şübhələndikdə (xüsusən, Avtomobili oğurlamaq cəhdi şübhəsi, göstərilən xidmətlər üçün vəsaitin hesabdan çıxarılmasının qeyri-mümkünlüyü və ya bu cür vəsaitin kifayət qədər olmaması və s.) Xidmətdən bütövlükdə istifadə etmək imkanını bloklayın. və ya qismən; 4.3.6. İstifadəçinin razılığı olmadan, lakin bildirişlə AR mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq, bu Müqavilə üzrə İstifadəçinin çəkdiyi borcları toplamaq hüquqlarınızı hər hansı üçüncü şəxslərə həvalə edin. m İstifadəçi belə tapşırıq haqqında; 4.3.7. İstifadəçiyə gedən zənglər etmək və borcun vəziyyəti, Xidmətin göstərilməsi ilə bağlı digər məlumatlar, Müqavilənin şərtlərindəki dəyişikliklər (o cümlədən Tariflər), yeni xidmətlər haqqında məlumatları özündə əks etdirən səsli və digər bildiriş mesajları göndərmək, xəbərlər, o cümlədən reklam xarakterli mesajlar İstifadəçinin Qeydiyyat zamanı göstərilmiş mobil telefon nömrəsinə (və ya İstifadəçinin bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq Şirkətə bildirdiyi digər nömrələrə), habelə yuxarıda göstərilən bütün məlumatları e-poçt ünvanına göndərin. Qeydiyyat zamanı göstərilən (və ya İstifadəçi tərəfindən bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq Şirkətə təqdim edilən başqa e-poçt ünvanına); 4.3.8. İstifadəçinin əlavə razılığı olmadan bu Müqavilənin icrası məqsədilə bu Müqavilə üzrə hüquq və vəzifələri üçüncü şəxslərə ötürmək hüququna malikdir; 4.3.9. Müqavilə ilə müəyyən edilmiş və Müqavilə üzrə öhdəliklərin mahiyyətindən irəli gələn digər hüquqlara malikdir; 4.3.10. Şirkət İcarəyə verən tərəfindən İstifadəçiyə verilən Avtomobilin keyfiyyətinə, performansına və texniki nasazlıqlara görə İstifadəçi qarşısında məsuliyyət daşımır və məsuliyyət daşımır. İcarəyə götürülmüş Avtomobilin keyfiyyəti ilə bağlı bütün iddialar İstifadəçi tərəfindən birbaşa İcarəyə verənə ünvanlanmalıdır.

5. ÖDƏNİŞ PROSEDÜRÜ

5.1. Xidmətdən istifadəyə görə İstifadəçi Saytda və/və ya Tətbiqdə göstərilən tariflər əsasında İcarəyə verənə haqq ödəyir. 5.2. Tariflərin dəyişdirilməsi zamanı baş verən Xidmətdən istifadə dəyərinin hesablanması Xidmət tərəfindən göstərilən müvafiq xidmətin göstərilməsinin başlandığı anda qüvvədə olan Tariflər əsasında aparılır. Şirkət hesablama zamanı ümumi məbləği tam tengəyə qədər yuvarlaqlaşdırmaq hüququna malikdir. 5.3. Müqavilə üzrə ödənişlər Şirkət tərəfindən İstifadəçinin bank kartından İcarəyə verənin xeyrinə vəsait çıxarılaraq həyata keçirilir. Şirkət ödənişlərin qəbulu prosesinə agentləri (ödəniş sistemlərini) cəlb etmək hüququna malikdir. İstifadəçinin İcarəyə verənə və ya Şirkətə borcu yarandıqda, sonuncular İstifadəçinin girov və (və ya) depozit kimi qoyduğu vəsaitlər hesabına göstərilən borcunu tam və ya qismən ödəmək hüququna malikdir. 5.4. İstifadəçi Saytda və/və ya Tətbiqdə Qeydiyyat prosesini uğurla başa vurarsa, İstifadəçi öz bank kartlarını Ərizə ilə əlaqələndirməlidir (məlumat daxil etməlidir) (başqasının kartının əlaqələndirilməsi İstifadəçinin bloklanmasına gətirib çıxarır, İstifadəçinin əlaqə yaratmaq hüququ var. yalnız sahibi olduğu bank kartları, bu şərtlə, İstifadəçi öz hesabına bütün silinmələri faktiki kart sahibinə ödəyir), onlardan pul Müqavilədə nəzərdə tutulmuş ödənişlər qarşılığında silinəcəkdir. İnternet ödənişlərini həyata keçirmək imkanı ilə yalnız Saytda və / və ya Tətbiqdə göstərilən ödəniş sistemlərinin bank kartlarından istifadə etməyə icazə verilir. İnternet ödənişlərinin həyata keçirilməsi imkanı İstifadəçi tərəfindən müstəqil olaraq bank kartının emitent bankı vasitəsilə təmin edilir. İstifadəçi tərəfindən Xidmətə qoşulmuş istənilən kartlardan Müqavilədə nəzərdə tutulmuş ödənişlər üzrə vəsaitlər kifayət qədər vəsait olmadıqda və ya İstifadəçi tərəfindən göstərilən (seçilmiş) və Tətbiqlə əlaqələndirilmiş əsas bank kartından debet etmək mümkün olmadıqda Şirkət tərəfindən silinə bilər. 5.5. Bank kartından istifadə etməklə ödənişlər həyata keçirərkən, İstifadəçi qanunla və bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda, xüsusən də İnternet ödənişlərini həyata keçirmək üçün bank kartı seçimi olmadıqda imtina edilə bilər; bank kartında kifayət qədər vəsait olmaması; bank kartı məlumatlarının səhv daxil edilməsi; bank kartının müddətinin bitməsi və s. 5.6. İstifadəçi bu Müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş ödəniş öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə (Sazişin bu bölməsi də daxil olmaqla) Şirkət müvafiq məlumatları (İstifadəçinin şəxsi məlumatları daxil olmaqla) səlahiyyətli orqanlara göndərmək hüququna malikdir. inzibati məsuliyyətə, habelə pul vəsaitlərini toplayan təşkilatlara. 5.7. İstifadəçinin bank kartından pul vəsaitlərinin səhv silinməsi halında İstifadəçinin support@jetshr.com elektron poçt ünvanı və ya @jetkzbot teleqram botu vasitəsilə Şirkətlə əlaqə saxlamaq hüququ vardır. Şirkət İstifadəçidən pasportun surətini və səhv silinməsini təsdiq edən sənədləri (hesabdan çıxarışlar və s.) tələb etmək hüququna malikdir. Şirkət 10 (on) iş günündən gec olmayaraq bu müraciətə baxır və Müqaviləyə uyğun olaraq İstifadəçinin vəsaitinin silindiyi hallar istisna olmaqla, ona dair tədbirlər görür. Daxili bank prosedurları ilə daha uzun müddət müəyyən edilmədikdə, geri qaytarmalar İstifadəçinin vəsaitin çıxarılmasının aparıldığı bank hesabına 30 (otuz) iş günü ərzində həyata keçirilir. Vəsaitlərin qaytarılması proseduru beynəlxalq ödəniş sistemlərinin qaydaları ilə tənzimlənir. Pulun qalığışəxsi pula icazə verilmir. 5.8. İstifadəçilərin bank kartlarının məlumatları birbaşa ödənişlərin (ödəniş sistemlərinin) inkassasiyası üzrə Şirkətin agenti tərəfindən saxlanılır. Ödəniş beynəlxalq ödəniş sistemlərinin Qaydalarına uyğun olaraq həyata keçirilir, eyni zamanda (əgər varsa) qapalı rabitə kanalları vasitəsilə yoxlama, şifrələmə və məlumatların ötürülməsi üsullarından istifadə etməklə ödənişin həyata keçirilməsinin məxfiliyini və təhlükəsizliyini qorumaq Şirkətin agentinin (ödəniş sistemi) üzərinə düşür. ) birbaşa. Şirkət İstifadəçinin Şirkətin agenti (ödəniş sistemi) tərəfindən yuxarıda göstərilən öhdəliklərin pozulması ilə əlaqədar yaranmış tələblərini qəbul etmir və nəzərə almır. 5.9 İstifadəçinin Bonus Hesabına daxil edilmiş bonuslar İştirakçı tərəfindən Bonusların Hesablanması Prosedurunun başlandığı tarixdən etibarən 12 (on iki) ay ərzində istifadə edilməlidir. Göstərilən müddət Bonusların Bərpası Proseduru zamanı kəsilmir və ya dayandırılmır. Bonuslar hesablandığı tarixdən etibarən 12 (on iki) ay və ya daha çox müddət ərzində İştirakçı tərəfindən istifadə edilmədikdə, Şirkət Bonusların ləğvi prosedurunu həyata keçirir. Qaydaların bu bəndinə uyğun olaraq Bonusların Ləğv edilməsi proseduru Bonuslardan istifadə müddətinin bitdiyi aydan sonra hər ay həyata keçirilir. 5.10. İstifadəçi tərəfindən bu Müqavilənin digər əsaslarla ləğv edilməsi halında, Bonus Hesabında toplanmış Bonusların 100%-i (yüz faiz) ləğv ediləcək. 5.11. İstifadəçi Bonus Proqramının İştirakçılarından kənarlaşdırılarsa, Bonus Hesabında toplanmış Bonusların 100%-i (yüz faiz) ləğv ediləcək.

6. İSTİFADƏÇİ RAZILIĞI

6.1. İstifadəçi şirkət və İcarəyə verən tərəfindən onun təqdim etdiyi (həmçinin hər hansı üçüncü şəxslərdən alınan) şəxsi məlumatlarının saxlanmasına, işlənməsinə və transsərhəd ötürülməsinə razılaşır: tam adı, əlaqə məlumatları, o cümlədən (lakin bununla məhdudlaşmayaraq) telefon nömrəsini, e-poçt ünvanını, biometrik məlumatları (şəkilləri), habelə Müqavilənin bağlanması və icrası ilə bağlı digər şəxsi məlumatları təqdim edir və belə razılıq verməklə öz istəyi ilə və öz maraqları naminə hərəkət etdiyini təsdiqləyir. 6.2. Şəxsi məlumatların emalına razılıq İstifadəçi tərəfindən Müqavilənin bağlanması və icrası, Şirkət tərəfindən əlavə xidmətlərin göstərilməsi, Şirkət tərəfindən aparılan promosyonlarda, sorğularda, tədqiqatlarda iştirak etmək (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, sorğuların keçirilməsi, elektron, telefon və mobil rabitə vasitəsilə araşdırma), İstifadəçiyə və ya digər şəxslərə münasibətdə hüquqi nəticələrə səbəb olan qərarlar qəbul etmək və ya digər hərəkətlər etmək, İstifadəçiyə Şirkət tərəfindən göstərilən xidmətlər haqqında məlumat vermək, Şirkət tərəfindən məsləhət xidmətləri göstərmək. , o cümlədən Müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün İstifadəçi tərəfindən digər şəxslərlə müqavilələrin/müqavilələrin sonrakı bağlanması məqsədi ilə və Müqavilənin 6.1-ci bəndində göstərilən bütün məlumatlara şamil edilir. 6.3. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalı Şirkət tərəfindən yuxarıda göstərilən məqsədlərin hər birinə nail olmaq üçün lazım olan miqdarda, aşağıdakı mümkün üsullarla həyata keçirilir: toplama, qeyd (o cümlədən elektron daşıyıcılarda), sistemləşdirmə, toplama, saxlama, siyahıya alma, işarələmə Şəxsi məlumatların dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi, sərhədlərarası ötürülməsi, fotoşəkil çəkməklə təsvirin əldə edilməsi, habelə hər hansı digər hərəkətlərin həyata keçirilməsi AR mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq İstifadəçinin şəxsi məlumatları ilə. Emal həm avtomatlaşdırma vasitələrinin köməyi ilə, həm də belə vasitələrdən istifadə etmədən həyata keçirilir. 6.4. İstifadəçi şəxsi məlumatların emalına verdiyi razılığın İstifadəçi tərəfindən Şirkətə və/və ya İcarəyə verənə təqdim edildiyi andan qeyri-müəyyən müddətə qüvvədə olduğunu təsdiq edir. 6.5. İstifadəçi razılığın geri götürülməsinə ən azı 60 (altmış təqvim) gün qalmış Şirkətə müvafiq yazılı bildiriş göndərməklə şəxsi məlumatların emalına verdiyi razılığı geri götürmək hüququna malikdir, halbuki İstifadəçi razılığın istifadəsinə girişin olduğunu etiraf edir və başa düşür. Şirkət İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını emal etmək qabiliyyətini itirdiyi andan Xidmət Şirkət tərəfindən təmin edilməyəcək. 6.6. İstifadəçi etiraf edir və təsdiq edir ki, yuxarıda göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün şəxsi məlumatların üçüncü tərəfə (o cümlədən səlahiyyətli dövlət orqanlarına) verilməsi zərurəti yarandıqda, habelə nəzərdə tutulmuş işlərin (xidmətlərin göstərilməsinin) yerinə yetirilməsinə üçüncü şəxslər cəlb edildikdə. Müqaviləyə əsasən, Cəmiyyət tərəfindən öz funksiyalarını və səlahiyyətlərini başqa şəxsə ötürmək (tapşırıq, o cümlədən tapşırığın mümkünlüyünü nəzərdən keçirmək və tapşırığa dair qərar qəbul etmək, borcun tutulması və s.) Cəmiyyət əldə etmədən hüququna malikdir. Yuxarıda göstərilən hərəkətlər üçün İstifadəçi haqqında məlumatı şəxsən açıqlamaq üçün lazım olan dərəcədə İstifadəçidən əlavə razılıq (VC) şəxsi məlumatlar istisna olmaqla) bu cür üçüncü şəxslərə, onların agentlərinə və onların səlahiyyət verdiyi digər şəxslərə, habelə AR qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq həmin şəxslərə bu cür məlumatları ehtiva edən müvafiq sənədləri təqdim etmək. Bundan əlavə, İstifadəçi öz öhdəliklərini pozarsa, Şirkət İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını dünya üzrə icarə şirkətlərinin maraqlarını birləşdirən istənilən təşkilatlara təqdim etmək və icarə şirkətləri qarşısında öhdəliklərini sistematik şəkildə pozan İstifadəçilərin siyahılarını formalaşdırmaq hüququna malikdir. İstifadəçinin bu siyahılarda olması icarə şirkətlərinin öz xidmətlərini göstərməkdən imtina etməsi üçün əsas ola bilər. 6.7. İstifadəçi qəbul edir və təsdiq edir ki, İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalına razılıq onun tərəfindən müvafiq dəyişikliklər edilməklə hər hansı üçüncü şəxslərə verilmiş hesab edilir və hər hansı üçüncü tərəflər bu razılıq əsasında şəxsi məlumatları emal etmək hüququna malikdirlər. . 6.8. İstifadəçi etiraf edir və təsdiq edir ki, Şirkət İstifadəçi ilə bağlanmış Müqavilələr üzrə hüquqların verilməsi məsələlərinə baxdığı halda, onun şəxsi məlumatlarının və onun Müqaviləsi haqqında məlumatların üçüncü şəxslərə - onların həlli üçün potensial varislərə verilməsinə razılıq verir. Şirkətlə təhvil-təslim müqaviləsinin bağlanması məsələsi - İstifadəçi tərəfindən Şirkətə təqdim edilmiş hesab edilir. Bu Müqavilə üzrə hüquqların ötürülməsi halında, Şirkət İstifadəçiyə bu barədə bildiriş göndərməmək hüququna malikdir. İstifadəçi bununla Müqavilənin bu bəndinə uyğun olaraq Şirkət tərəfindən verilən tapşırıqla bağlı heç bir bildiriş almamağa razılaşır. 6.9. İstifadəçi Şirkət və/və ya onun tərəfdaşları və/və ya digər üçüncü şəxslər tərəfindən satılan mal və xidmətlərin reklamını özündə əks etdirən reklam mesajlarını e-poçt ünvanına və mobil telefon nömrəsinə (o cümlədən onunla əlaqəli hesablar daxil olmaqla) almağa razılaşır. Qeydiyyat zamanı İstifadəçinin göstərdiyi WhatsApp, Viber messencerləri , Telegram və s., habelə İstifadəçi tərəfindən təqdim olunan digər e-poçt ünvanları və mobil telefon nömrələri (o cümlədən WhatsApp, Viber, Telegram və s.-də onlara bağlı hesablar) Şirkət bu Müqaviləyə uyğun olaraq. İstifadəçi ona reklam xarakterli mesajların yayılmasının dayandırılması tələbi ilə Şirkətə müraciət etdikdə, Şirkət müvafiq sorğu ilə çıxış etmiş İstifadəçiyə münasibətdə belə yayımı dərhal dayandırmağı öhdəsinə götürür. 6.10. İstifadəçi bu Müqavilədə və onun Əlavələrində nəzərdə tutulmuş hər hansı ödənişləri aksept etmədən, əlavə ödəniş etmədən ödəmək üçün öz bank kartından cəlb etdiyi vəsaitin Şirkət tərəfindən və ya onun adından agent (ödəniş sistemi) tərəfindən silinməsinə razılıq verir. Müqavilənin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar yaranan Xidmətin göstərilməsi üçün mükafat, cərimələr, cərimələr, zərərlər, Cəmiyyətin və İcarəyə verənin xərcləri də daxil olmaqla İstifadəçinin razılığı. əlavə sığorta, çıxılan məbləğ, AR mövcud qanunvericiliyində və Müqavilədə nəzərdə tutulmuş hallarda digər məbləğlər silinir. 6.11. İstifadəçi razılaşır ki, Şirkət İstifadəçinin Dəstək Xidməti ilə təmaslarını (söhbətlərini) qeyd edəcək və belə qeydi üçüncü şəxslərə təqdim edəcək.

7. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTLƏRİ

7.1. Bu Müqaviləni qəbul etməklə İstifadəçi bu şərtləri tam oxuduğunu və onların məzmununu başa düşdüyünü, Müqavilə ilə razılaşdığını təsdiq edir. İstifadəçi Nəqliyyat vasitəsinin istifadəsi nəticəsində üçüncü şəxslərə, onların əmlakına dəymiş ziyana görə tam məsuliyyət daşıyır. Avtomobili idarə etmək mümkün olmadıqda, İstifadəçi bu barədə İstifadəçiyə Dəstək Mərkəzinə dərhal məlumat verməyə və operatorun göstərişlərinə əməl etməyə borcludur. İstər İcazə Verilmiş İstifadə Müddəti ərzində, istərsə də ondan kənarda Avtomobilə dəymiş ziyana görə, Avtomobil vaxtında geri qaytarılmadıqda, İstifadəçi yalnız məsuliyyət daşıyır. Bu Müqavilənin pozulması növlərinin təsviri, habelə onlara görə cəzalar bu Müqaviləyə 1 nömrəli Əlavədə yerləşdirilmişdir. 7.2. Avtomobilin icarə müddətinin sonunda bu Müqavilənin qaydalarına uyğun olaraq geri qaytarılmaması, aşkar edilənə qədər Nəqliyyat vasitəsinin itirilməsi hesab ediləcək. Avtonəqliyyat vasitəsinin itirilməsi halında İstifadəçi qiymət cədvəlinə uyğun olaraq Avtomobilin dəyişdirilməsinin dəyəri məbləğində dəymiş ziyanı ödəməyi öhdəsinə götürür. Qiymət siyahısı: http://jetshr.com. Avtomobil icarə müddəti başa çatdıqdan sonra aşkar edilərsə, İstifadəçi müəyyən edilmiş tariflər üzrə, lakin Avtomobilin dəyişdirilməsi dəyərindən çox olmamaqla, Nəqliyyat vasitəsinin faktiki qaytarılmasına qədər Nəqliyyat vasitəsinin istifadəsinin dəyərini ödəməyi öhdəsinə götürür. 7.3. Nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılmamışdan əvvəl oğurlandıqda, İstifadəçi Nəqliyyat vasitəsini aldığı andan 3 (üç) saatdan gec olmayaraq bu barədə İstifadəçiyə Dəstək Xidmətinə dərhal məlumat verməyi öhdəsinə götürür. Bu halda İstifadəçi əmlakın oğurlanması barədə ərizə ilə polisə müraciət etməli və cinayət işinin başlanması barədə polisdən müvafiq arayış almalıdır, yaxudcinayət işinin başlanmasından imtina haqqında. İstifadəçi sertifikatın surətini Şirkətə (İstifadəçi Dəstəyi Xidməti) təqdim etməlidir. 7.4. Avtonəqliyyat vasitəsi aşkar edildikdə, Şirkət və ya İcarəyə verən Nəqliyyat vasitəsinin itirilməsi halında İstifadəçinin bank kart hesabından, aşkar edilmiş Nəqliyyat vasitəsinə dəymiş zərərin dəyəri çıxılmaqla, İstifadəçinin bank kart hesabından tutulan vəsaiti, habelə dəyərini geri qaytarır. Avtomobilin istifadəsi. Avtomobilin itirilməsi halında, həmçinin Şirkət (İstifadəçiyə Dəstək Xidməti) və ya Diler polis arayışı aldıqda, İcarəyə verən İstifadəçinin bank kart hesabından tutulan pulu İstifadəçiyə qaytarmalıdır. 7.5. Avtomobildə İstifadəçinin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi və ya digər qəza baş verdikdə İstifadəçi dərhal İstifadəçiyə Dəstək Xidməti və ya Satıcı ilə əlaqə saxlamağa borcludur. İstənilən halda, İstifadəçi Avtomobilin qaytarılmasına və ya İcarəyə verənin nümayəndəsinə təhvil verilənə qədər ona görə məsuliyyət daşıyır. 7.6. Avtonəqliyyat vasitəsinə zərər dəydikdə (zədələndikdə) İstifadəçi İcarəyə verənə dəymiş ziyanı İcarəyə verənin müəyyən etdiyi məbləğdə ödəməyə borcludur. İstifadəçi aparılan hesablama ilə razılaşmadıqda, bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada mübahisələrin həlli üçün İcarəyə verənə müraciət etmək hüququna malikdir. 7.7. İstifadəçi yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyi öhdəsinə götürür. İstifadəçinin təqsiri və ya İstifadəçinin və yol hərəkətinin digər (digər) iştirakçısının (iştirakçılarının) qarşılıqlı təqsiri üzündən qəza baş verdikdə, habelə digər zərər dəydikdə, dəymiş ziyanı qeyd-şərtsiz və tam şəkildə ödəməlidir. səbəb olub. 7.8. İstifadəçinin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi və ya digər qəza baş verdikdə İstifadəçi dərhal İstifadəçiyə Dəstək Xidməti ilə əlaqə saxlamağa borcludur. 7.9. Elektrik Skuter aşkar edildikdə, Şirkət Elektrik Skuterin itirilməsi halında İstifadəçinin bank kart hesabından silinmiş vəsaiti aşkar edilmiş Elektrik Skuterə dəymiş zərərin dəyəri çıxılmaqla, həmçinin İstifadəçiyə qaytarır. Elektrikli Skuterdən istifadə etməklə. 7.10. İstifadəçinin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi və ya digər qəza baş verdikdə İstifadəçi dərhal İstifadəçiyə Dəstək Xidməti ilə əlaqə saxlamağa borcludur. İstənilən halda İstifadəçi geri qayıdana qədər Elektrikli Skuterə görə məsuliyyət daşıyır. 7.11. Elektrik Skuterə zərər dəydikdə (zədələndikdə) İstifadəçi Şirkətə dəymiş zərəri Cəmiyyətin müəyyən etdiyi məbləğdə ödəməyə borcludur. İstifadəçi aparılan hesablama ilə razılaşmadıqda, bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş qaydada mübahisələrin həlli üçün Şirkətə müraciət etmək hüququna malikdir. 7.12. İstifadəçi Tətbiqdən istifadə zamanı törətdiyi inzibati xətalarla əlaqədar İstifadəçiyə tətbiq edilən bütün inzibati cərimələrə görə yalnız məsuliyyət daşıyır. 7.13. İstifadəçi avtomobili fiziki cəhətdən istifadə edə və istifadə edə bildiyinə və şəhər şəraitində yolun hərəkət hissəsində, səkilərdə və velosiped yollarında idarə etmək üçün kifayət qədər təcrübəyə malik olduğuna zəmanət verir. İstifadəçi İstifadəçinin qeydiyyatı zamanı onun daxil etdiyi məlumatların doğru olduğunu və İstifadəçinin qeydiyyatı zamanı göstərilən bank kartına sahib olduğunu və göstərilən bank kartının hesabındakı vəsaitin ödəniş üçün kifayət olduğunu təsdiq edir. Nəqliyyat vasitəsindən istifadə xidmətləri və İstifadəçi göstərilən kartın hesabını nəqliyyat vasitəsindən istifadə xidmətlərini ödəmək üçün kifayət qədər məbləğdə doldurmağı öhdəsinə götürür. İstifadəçi bununla İstifadəçinin qeydiyyatı zamanı göstərilən bank kartını emitent banka, habelə İcarəyə verən/Şirkətin ekvayinq müqaviləsi bağladığı bankın prosessinq mərkəzinə və/və ya İcarəyə verənin/Şirkətin ödəniş agentinə səlahiyyət verir. vurulmuş zərərin məbləğində vəsaiti silmək.

8. YEKUN MÜDDƏALAR

8.1. Müqavilə bağlanmazdan əvvəl baş vermiş hər hansı yazışmalar, telefon və digər danışıqlar Müqavilə bağlandığı andan hüquqi qüvvəsini itirir. 8.2. Əgər Sazişdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Sazişin bağlandığı andan Tərəflər elektron poçtla göndərilən elektron məktubların, o cümlədən onlara əlavə edilmiş sənədlərin hüquqi qüvvəsini tanıyırlar (Sazişdə göstərilən elektron poçt ünvanları və İstifadəçinin Qeydiyyat prosesi zamanı göstərilmiş e-poçt ünvanları) , bu sənədlərin kağız üzərində tərtib edilmiş və müvafiq şəxsin əlyazma imzası ilə imzalanmış sənədlərə ekvivalent olması ilə razılaşın. 8.3. Müqavilə bağlandığı andan Tərəflər müvafiq olaraq İstifadəçinin adından Tətbiqdən və ya Saytdan istifadə etməklə, habelə Sazişin göstərdiyi telefon nömrəsindən istifadə etməklə göndərilən və həyata keçirilən sənədlərin, mesajların və hərəkətlərin hüquqi qüvvəsini tanıyırlar. Qeydiyyat zamanı İstifadəçi. 8.4. İstifadəçi AR ərazisindən kənarda olduqda və ya İstifadəçi Qeydiyyat zamanı xarici mobil operatorun mobil telefon nömrəsini göstərdikdə, habelə bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş mesajların/bildirişlərin alınması məqsədilə İstifadəçiь İstifadəçi tərəfindən Şirkətdən mesajların vaxtında alınmaması və ya alınmaması ilə bağlı bütün riskləri öz üzərinə götürür. 8.5. Elektron poçta göndərilən mesajlar göndərildiyi anda ünvan sahibi tərəfindən qəbul edilmiş sayılır. 8.6. İstifadəçi yaşayış yeri (qeydiyyatı), olduğu yer, mobil telefon nömrəsi, e-poçt ünvanı, İstifadəçinin Şirkətə təqdim etdiyi digər məlumatlar, ad, soyad dəyişikliyi barədə Şirkəti xəbərdar etməyi öhdəsinə götürür. , şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi, rekvizitlərin dəyişdirilməsi və ya sürücülük vəsiqəsindən məhrum edilməsi, əcnəbi vətəndaşın/vətəndaşlığı olmayan şəxsin AR ərazisində qalmaq (yaşamaq) hüququnu təsdiq edən sənədin məlumatlarının dəyişdirilməsi, vətəndaşlığının dəyişdirilməsi, digər şəxsi məlumatlar, eləcə də Dəstək Xidməti ilə əlaqə saxlayaraq yuxarıda göstərilən məlumatların itirilməsi. İstifadəçi Müqavilənin bu bəndində göstərilən hallar barədə Şirkəti xəbərdar etmədikdə və/və ya Şirkətə məlumat vermədikdə Şirkət, Müqavilənin bu bəndində göstərilən İstifadəçi məlumatlarının dəyişdirilməsi ilə bağlı hər hansı nəticələrə görə məsuliyyət daşımır. yanlış məlumatlar. 8.7. Bu müqavilə üzrə tərəflərin hüquq və vəzifələri AR qanunvericiliyinin tətbiqi ilə əlaqədardır. 8.8. Şirkətlər hər hansı sənədlərdə, o cümlədən bu Müqavilədə Şirkətin və/və ya İcarəyə verənin səlahiyyətli şəxsinin imzasının faksimil surətindən (mexaniki və ya digər surət çıxarmaqla) istifadə etmək hüququna malikdirlər. Tərəflər bu cür sənədlərin arxasında duran hüquqi qüvvəni tanıyırlar. 8.9. Bu Müqavilə açıq təklifdir. 8.10. Şirkət və İcarəyə verən İstifadəçinin Cihazından Tətbiqin üçüncü şəxslər tərəfindən istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır, bununla əlaqədar İstifadəçinin Cihazından edilən bütün hərəkətlər İstifadəçinin hərəkətləri hesab edilir. Hər hansı bir şəxs Saytın və ya Tətbiqin funksionallığına giriş əldə edərsə və İstifadəçi adından onlardan istifadə etmək imkanı əldə edərsə, İstifadəçi bu barədə dərhal Şirkəti yazılı şəkildə (elektron poçtla) və ya Dəstək Xidməti ilə əlaqə saxlamalıdır. Əks halda, Saytdan və ya Tətbiqdən istifadə edərək İstifadəçinin adından həyata keçirilən bütün hərəkətlər birbaşa İstifadəçi tərəfindən görülən hərəkətlər kimi qiymətləndiriləcəkdir. 8.11. Bu Müqavilə rus dilində tərtib edilmişdir.

9. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ VƏ RƏQABƏT

9.1. Bütün mübahisələr və fikir ayrılıqları Tərəflər tərəfindən danışıqlar yolu ilə və şikayət proseduru ilə həll edilir. Tərəf tərəfindən iddiaya baxılması və cavablandırılması müddəti alındığı tarixdən 10 (on) təqvim günüdür. Şirkətdən və/və ya İcarəyə verəndən tələblər e-poçt vasitəsilə göndərilə bilər. 9.2. Bu müqavilədən irəli gələn hər hansı mübahisəyə Cəmiyyətin yerləşdiyi yerdə AR məhkəmələrində baxılmalıdır. Bu müqavilə AR qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

10. ŞİRKƏT HAQQINDA MƏLUMATLAR

Sharing.AZ BIN: 210140022433, Hüquqi ünvan: Azərbaycan, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Uzəyir Hajibəyli küç, 38, poçt indeksi AZ1095.

11. İcarəyə verənin təfərrüatları

Dövlət İcarəsi Müqaviləsinə 1 nömrəli əlavə

İCTİMAİ İCARƏ MÜDDƏTİNİN POZUNMASINA GÖRƏ CƏRİMƏLƏR

Pozuntu növü
1 Xidmətdən istifadə ərazisindən kənarda və ya məhdudlaşdırılmış ərazidə parkinq.
2 Elektrik skuterin iki və ya daha çox şəxs tərəfindən faktiki istismarı (istifadəsi).
3 Elektrik skuterin alkoqol, narkotik və ya sərxoşluq vəziyyətində istismarı (istifadəsi).
4 Elektrik skuterinin zədələnməsi
Cərimə
Çoxluq Məbləğ
ilk pozuntu 5 AZN
ikinci pozuntu 10 AZN
üçüncü pozuntu 15 AZN
dördüncü pozunt 50 AZN