← Back

MƏXFİLİK SİYASƏTİ

Hazırkı Məxfilik Siyasəti (bundan sonra – “Siyasət”) Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi üzrə qeydiyyatdan keçən, VÖEN 1703221101 olan hüquqi şəxs – “SHARING.AZ” MMC münasibətdə qüvvədədir, Saytdan, Jet Sharing Tətbiqindən qeydiyyat, müəllif qeydiyyatı və digər istifadə prosesində, Saytda və Jet Sharing Tətbiqində İstifadəçi razılaşmasına və qoşulma Müqaviləsinə müvafiq olaraq İstifadəçi haqqında yerləşdirilən bütün məlumatları alır. Siyasətə uyğun olaraq İstifadəçinin şirkətə təqdim etdiyi fərdi məlumatların və digər məlumatların işlənməsinə verdiyi razılıq, İstifadəçi tərəfindən siyasətdə göstərilən, şirkət tərəfindən İstifadəçi müqaviləsinin və Qoşulma müqaviləsinin icrasına kömək etmək üçün cəlb olunan üçüncü şəxslərə eyni vaxtda verildiyi hesab olunur. 

Saytdan, Jet Sharing tətbiqindən istifadə (istifadəçi tərəfindən qeydiyyat, avtorizasiya daxil olmaqla) İstifadəçinin siyasətə və onun şəxsi məlumatlarının və digər məlumatların işlənməsi üçün göstərilən bütün şərtlərə qeyd-şərtsiz razılığı deməkdir; siyasətlə və onun bütün şərtləri ilə razılaşmadıqda, İstifadəçi saytdan, Jet Sharing tətbiqindən istifadə etməkdən çəkinməlidir.

1. Şəxsi məlumatlar və Şirkətin aldığı və emal etdiyi digər istifadəçi məlumatları 

1.1. Qeydiyyatdan keçərkən, istifadəçiyə icazə verərkən, həmçinin saytdan, Jet Sharing tətbiqindən istifadə edərkən, ödənişlər edərkən, sorğular apararkən, məlumat və reklam mesajları göndərərkən və istifadəçi müqaviləsi və qoşulma müqaviləsində nəzərdə tutulmuş bütün digər hallarda şirkət istifadəçidən tələb edə bilər (Siyasətin 1.1.1 bəndi) və / və ya avtomatik olaraq alınan (Siyasətin 1. 1. 2 bəndi) aşağıdakı istifadəçi məlumatları: 

1.1.1. soyadı, adı, atasının adı, ili, ayı, doğum tarixi və yeri, cinsi, pasport məlumatları, mobil telefon nömrəsi, e-poçt ünvanı, qeydiyyat ünvanı/həqiqi (poçt) ünvanı, saytın ayrı-ayrı funksiyalarına daxil olmaq üçün giriş və şifrə məlumatları, Jet paylaşımı tətbiqləri, sürücülük vəsiqəsi məlumatları, nəqliyyat vasitəsinin istifadəsinə tibbi əks göstərişlərin olması (olmaması) barədə məlumatlar, biometrik məlumatlar (fotoşəkillər), iş yeri, vəzifə, nəzarət məlumatları, Jet Paylaşım tətbiqinin istifadə tarixi (miqdarı, dəyəri, dəyəri və, istifadəçilər tərəfindən xidmətlər üçün sifarişlərin vaxtı və qaydası və onların ödənilməsi, o cümlədən bank hesabı və/və ya bank kartı hesabı haqqında məlumatlar), promosyonlarda iştirak haqqında məlumat, bülletenə abunə haqqında məlumat və ya dəstək xidməti materialları), pulun geri qaytarılması üçün bank məlumatları, habelə digər şəxsi məlumatlar və informasiya;

1.1.2. saytın, Jet Sharing tətbiqinin istifadəsi zamanı şirkətə avtomatik olaraq ötürülən məlumatlar, o cümlədən İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış proqram təminatı, o cümlədən IP ünvanı, cookie və izləmə bugs-dan məlumatlar, İstifadəçinin yerləşdiyi ölkə və (və ya) şəhər haqqında məlumatlar, İstifadəçinin İnternet brauzeri haqqında məlumat (və ya sayta daxil olan digər proqram, Jet Sharing tətbiqi), giriş vaxtı, sayta, Jet Sharing tətbiqinə daxil olan istifadəçi cihazları haqqında tələb olunan səhifənin ünvanı.

1.2. Bu Siyasət yalnız Sayta, Jet Paylaşım tətbiqinə aiddir. Şirkət, İstifadəçinin Jet Paylaşım Tətbiqetməsində saytda mövcud olan bağlantıları izləyə biləcəyi üçüncü tərəf saytlarına və proqramlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır. Üçüncü şəxslərin digər saytlarında istifadəçi digər məlumatları toplaya və ya tələb edə bilər və şirkətin məsuliyyət daşımadığı digər hərəkətlər də edilə bilər.

1.3. 1.3. Şirkət, istifadəçinin istifadəçi müqaviləsi və qoşulma müqaviləsinin tələblərinə cavab verən, etibarlı və kifayət qədər məlumat verən və bu məlumatları yeniləyən yetkin bir səlahiyyətli şəxs olmasından irəli gəlir. Şirkət İstifadəçi tərəfindən verilən məlumatları istifadəçi müqaviləsi və qoşulma müqaviləsinin müddəalarına uyğun olaraq yoxlamaq hüququna malikdir. İstifadəçi tərəfindən yanlış məlumat verildiyi təqdirdə, şirkət sayta, Jet Paylaşım tətbiqinə girişi dayandırmaq və ya ləğv etmək və/və ya istifadəçidən imtina etmək hüququna malikdir. Şirkət və/və ya digər üçüncü şəxslər yanlış məlumatların və nəticədə yaranan mənfi nəticələrin verilməsinə görə məsuliyyət daşımırlar. Saytın, Jet Sharing tətbiqinin istifadəsi yetkinlik yaşına çatmayan və/və ya səriştəsiz bir şəxs tərəfindən həyata keçirilmişdirsə, şirkət tərəfindən icazə verilməyən bu cür istifadəyə görə məsuliyyət yetkinlik yaşına çatmayan və/və ya səriştəsiz şəxsin valideynləri, övladlığa götürənlər və digər qanuni nümayəndələri tərəfindən ödənilir. 

1.4. İstifadəçi razılığını bildirir və şirkətin üçüncü şəxsləri, o cümlədən tərəfdaşları və (və ya) nümayəndələrini Şəxsi məlumatların toplanması, işlənməsi, habelə platformaya çıxışı təmin etmək və bu Şərtlərdə göstərilən hədəflərə çatmaq üçün zəruri olan digər hərəkətləri həyata keçirmək hüququna malik olduğuna etiraz etmir.

1.5. İstifadəçi şəxsi məlumatlarının transsərhəd ötürülməsinə razılıq verir.

2. Fərdi məlumatların və digər istifadəçi məlumatlarının toplanması və işlənməsi məqsədləri 

2.1. Şirkət istifadəçi sazişinin bağlanması və icrası, qoşulma müqaviləsinin bağlanması və icrası, əlavə xidmətlərin göstərilməsi, xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, İstifadəçinin şirkət tərəfindən keçirilən aksiyalarda, sorğularda, tədqiqatlarda (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq) iştirak etməsi, elektron, telefon və mobil rabitə vasitəsilə sorğuların aparılması, tədqiqatların aparılması), qərar qəbul edilməsi və ya istifadəçiyə və ya digər şəxslərə qarşı hüquqi nəticələrə səbəb olan digər hərəkətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə istifadəçinin şəxsi məlumatlarından və, İstifadəçiyə şirkət tərəfindən göstərilən xidmətlər barədə məlumat təqdim etmək, Şirkət tərəfindən məsləhət xidmətləri göstərmək. Şəxsi məlumatların istifadəsi üçün göstərilən məqsədlər siyasətin 1.1-ci bəndində göstərilən bütün məlumatlara şamil olunur. 

2.2. Şəxsi məlumatların toplanması və işlənməsi məqsədlərinə aşağıdakılar daxildir: 

2.2.1. Jet Paylaşım tətbiqi çərçivəsində İstifadəçinin qeydiyyatı, identifikasiyası və avtorizasiyası;

2.2.2. istifadəçi müqaviləsi və qoşulma müqaviləsinin bağlanması və icrası; 

2.2.3. İstifadəçiyə Jet Paylaşım tətbiqinin, eləcə də Jet paylaşım proqramı çərçivəsində hər hansı əlavə funksionallığın verilməsi; 

2.2.4. Jet Paylaşım tətbiqi çərçivəsində şirkət tərəfindən istifadəçi sorğularının işlənməsi;

2.2.5. Jet Paylaşım tətbiqinin təkmilləşdirilməsi imkanlarının təhlili və tədqiqi;

2.2.6. Jet Paylaşım tətbiqi ilə əlaqəli məhsullar, xidmətlər, xüsusi təkliflər haqqında xəbər və məlumat bülleteni; 

2.2.7. xidmət mesajlarının göndərilməsi (məsələn, avtomobil icarəsinin vəziyyəti barədə məlumat vermək, İstifadəçinin giriş və Şifrəsini bərpa etmək/dəyişdirmək və s.); 

2.2.8. Jet Paylaşım tətbiqinin fırıldaqçılığının və qanunsuz istifadəsinin qarşısının alınması və aşkarlanması; 

2.2.9. şəxssizləşdirilmiş məlumatlar əsasında statistik və digər tədqiqatların aparılması.
3. Fərdi məlumatların və İstifadəçinin digər şəxsi məlumatlarının işlənməsi şərtləri, metodları və qaydası 

3.1. Şirkət şəxsi məlumatları və digər istifadəçi məlumatlarını yalnız siyasətdə və siyasətə uyğun olaraq göstərilən məqsədlər üçün istifadə edir. 

3.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları və digər məlumatları ilə əlaqədar şirkət məxfiliyə hörmət edir.

3.3. Şirkət bu siyasətdə nəzərdə tutulmuş məqsədlər, metodlar və hədlər istisna olmaqla, əldə edilmiş şəxsi məlumatları və digər məlumatları üçüncü şəxslərə açıqlamayacaq, yaymayacaq, satmayacaq və ya başqa şəkildə sərəncam verməyəcək. 

3.4 fərdi və digər istifadəçi məlumatlarının işlənməsi şirkət tərəfindən siyasətin 2-ci hissəsində göstərilən məqsədlərin hər birinə çatmaq üçün lazım olan həcmdə aşağıdakı mümkün yollarla həyata keçirilir: toplama, qeyd (elektron media daxil olmaqla), sistemləşdirmə, yığım, saxlama, siyahı tərtib etmək, etiketləmə, dəqiqləşdirmə( yeniləmə, dəyişiklik), çıxarış, istifadə, ötürmə (paylama, təmin etmə, giriş), şəxssizləşdirmə, bloklama, silmək, məhv etmək, şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi, fotoşəkil çəkərək görüntü əldə etmək, həm də tətbiq olunan hüquq nəzərə alınmaqla istifadəçinin şəxsi məlumatları ilə hər hansı digər hərəkətlərin həyata keçirilməsi. Şirkət istifadəçinin şəxsi və digər məlumatlarını emal etmək, habelə onların transsərhəd ötürülməsini həm İstifadəçinin fərdi məlumatlarının avtomatlaşdırılmış emal vasitələrindən istifadə etməklə, həm də avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etmədən həyata keçirmək hüququna malikdir. 

3.5 şirkət İstifadəçinin ona təqdim etdiyi şəxsi məlumatları onların işlənməsi üçün (emal üçün göstəriş vermək) (şirkətin öz öhdəliklərini yerinə yetirməsi üçün lazım olan həcmdə) üçüncü şəxslərə, o cümlədən e-poçt/mobil rabitə operatorları vasitəsilə informasiya mesajları göndərmək üçün şirkət tərəfindən cəlb olunan təşkilatlara ötürmək hüququna malikdir., bank (lar) kartlarından (kartlarından)/cari hesabdan-kredit təşkilatlarına (banklara), ödəniş sistemlərinə, mobil operatorlara, Kuryer xidmətlərinə vəsaitlərin silinməsi/kredit, poçt rabitəsi təşkilatları, o cümlədən İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının yazılı və ya elektron formada, göstərilən üçüncü şəxslərlə müvafiq müqavilələrdə, şirkət qaydalarında, tətbiq olunan hüquqda nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada transsərhəd ötürülməsi həyata keçirirlər.

3.6. Şirkət, həmçinin istifadəçinin ona verdiyi şəxsi məlumatları dövlət orqanlarına, məhkəməyə, digər səlahiyyətli orqan və təşkilatlara, siyasətə tətbiq olunan hüquqa uyğun olaraq tələb olunduğu hallarda və qaydada ötürmək hüququna malikdir. 

3.7. Şirkət, siyasətin 2-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş məqsədlərə uyğun olaraq istifadəçinin şəxsi və digər məlumatlarının vicdanla və qanuni işlənməsinə zəmanət verir.        

3.8. Şirkət, yenilənmiş məlumatlarla təmin edildiyi təqdirdə istifadəçi məlumatlarının dərhal yenilənməsinə zəmanət verir. 

3.9. Fərdi məlumatların işlənməsinə, onların transsərhəd ötürülməsinə və digər məlumatlara razılıq İstifadəçi tərəfindən müddətsiz və ya siyasətə tətbiq olunan hüquqa uyğun olaraq müəyyən edilmiş müvafiq məlumatların və ya yuxarıda göstərilən məlumatları ehtiva edən sənədlərin saxlanma müddəti bitənə qədər verilir. Göstərilən müddətdən sonra şəxsi məlumatlar şirkət tərəfindən məhv edilməlidir. 

4. İstifadəçi tərəfindən məlumatların dəyişdirilməsi və ya silinməsi. Şəxsi məlumatların işlənməsinə razılığın ləğvi 

4.1. İstifadəçi istənilən vaxt şirkətə, Məsələn, dəstək xidməti vasitəsi ilə və ya saytda göstərilən kontaktlardan istifadə edərək, Jet Sharing Tətbiqetməsində, əvvəllər onlara verilən məlumatların dəyişdirilməsi (yenilənməsi, əlavə edilməsi) tələbi ilə şirkətə müraciət edərək onlara verilən şəxsi məlumatları və digər məlumatları dəyişdirə (yeniləyə, əlavə edə) bilər (Şirkət istifadəçi tərəfindən verilən məlumatları yalnız müvafiq müraciət zamanı şirkətdə istifadə olunan istifadəçi identifikasiyası proseduru həyata keçirildikdən sonra dəyişdirir (yeniləyir, tamamlayır). 

4.2. İstifadəçi razılığın ləğv edildiyi andan ən azı 60 (altmış təqvim) gün əvvəl şirkətə müvafiq yazılı bildiriş göndərməklə fərdi məlumatların işlənməsinə razılığını geri götürmək hüququna malikdir, İstifadəçi Jet Sharing saytının və tətbiqinin istifadəsinə girişin şirkət tərəfindən verilməyəcəyini tanıyır və başa düşür.şirkətin istifadəçinin şəxsi məlumatlarını emal etmək qabiliyyətini itirdiyi andan. 

5. İstifadəçi məlumatlarının qorunması

5.1.Şirkət istifadəçilərin şəxsi məlumatlarını və digər məlumatlarını qanunsuz və ya təsadüfi girişdən, məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, kopyalanmasından, paylanmasından, habelə üçüncü şəxslərin digər qanunsuz hərəkətlərindən qorumaq üçün lazımi və kifayət qədər təşkilati və texniki tədbirlərin görülməsini təmin edir.        

6. Cookies və tracking bugs

6.1. Jet Paylaşım tətbiqinin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün şirkət (müvəqqəti və daimi) çərəzlər, izləmə bugs və/və ya şəxsi olmayan məlumatların toplanması üçün digər texnologiyalardan (məsələn, IP ünvanı, brauzer növü və internet xidməti təminatçısı (ISP) məlumatları, həmçinin (mobil cihaz vasitəsilə şirkətin xidmətlərindən istifadə edən istifadəçilər üçün), unikal cihaz identifikatoru, əməliyyat sistemi məlumatları və Jet Paylaşım tətbiqindən istifadə edərkən istifadəçi sayını və davranışlarını nəzərə almaq üçün koordinatlar. İstifadəçilərin rahatlığını artırmaq üçün şirkət əməliyyatların ümumi sayı, İstifadəçi tərəfindən baxılan səhifələr, istinad/mənbə səhifələri, platformanın növü, məlumatların qeydə alındığı tarix/vaxt, müəyyən bir səhifəyə baxış sayı və yeri, səhifəyə baxış və istifadə olunan (axtarış) sözləri haqqında məlumat toplamaq və emal etmək hüququna malikdir. 

6.2. Cookies və tracking bugs haqqında məlumat: 

6.2.1. "Cookie" faylı-şirkətin istifadə etdiyi serverdən İstifadəçinin cihazının brauzerinə göndərilən kiçik mətn faylı. Cookies, sonradan şirkət tərəfindən istifadə edilə bilən məlumatları ehtiva edir. Brauzer bu məlumatları saxlayacaq və şirkətin hər bir istifadəçi tələbi ilə geri ötürəcəkdir. Yalnız cookies dəyərləri yalnız bir seans üçün saxlanıla bilər və brauzer bağlandıqdan sonra silinir. Bir müddət quraşdırılmış digərləri Sabit Diskdəki xüsusi bir fayla yazılır və istifadəçinin cihazında saxlanılır. Cookies, istifadəçi məlumatlarını müəyyənləşdirmək, izləmək (vəziyyəti qorumaq) və saxlamaq üçün istifadə olunur, o cümlədən Jet Paylaşım tətbiqindən istifadə edərkən şirkətin istifadə etdiyi çərəzlər yalnız anonim məlumatlar toplayır. 

6.2.2. İzləmə bugs faylı veb səhifələrə və ya e-poçt mesajlarına daxil edilmiş qrafik obyektlərdir. İzləmə bugs, istifadəçi sayı hesabatları da daxil olmaqla müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Şirkətin istifadə etdiyi izləmə bugs yalnız anonim məlumatlar toplayır. 

6.3. Şirkət cookies və tracking bugs-dan Jet Paylaşım tətbiqinin istifadəsinə nəzarət etmək, istifadəçi haqqında şəxsi olmayan məlumat toplamaq, istifadəçinin cihazında üstünlükləri və digər məlumatları saxlamaq üçün istifadə edə bilər ki, bu da saytın formalarında təkrar giriş üçün lazım olan vaxta qənaət etsin, eyni məlumatı Jet paylaşım proqramı, həmçinin istifadəçinin sayta sonrakı səfərləri zamanı məzmunu göstərmək məqsədi ilə, Jet paylaşım proqramı. Cookies və tracking bugs vasitəsilə əldə edilən məlumatlar şirkət tərəfindən saytın məzmununu, Jet Sharing tətbiqini istifadəçinin seçiminə uyğunlaşdırmağa yönəlmiş statistik tədqiqatlar üçün də istifadə edilə bilər. 

6.4. Şirkət İstifadəçiyə brauzer parametrlərində cookies və tracking bugs qəbul parametrlərini dəyişdirmək və ya onları tamamilə söndürmək imkanı verə bilər, lakin bu halda Jet Sharing tətbiqinin bəzi funksiyaları düzgün işləməyə bilər.

7. Siyasətə dəyişikliklərin daxil edilməsi. İsatifadəçinin Siyasətə razılığı  

7.1. İstifadəçi etiraf edir və razılaşır ki, İstifadəçinin Saytda, Jet Paylaşım proqramında qeydiyyatı və Jet Paylaşım tətbiqinin, onun hər hansı xidmətlərinin, funksionallığının sonrakı istifadəsi İstifadəçinin bu siyasətin bütün məqamları ilə qeyd-şərtsiz razılığı və onun şərtlərinin qeyd-şərtsiz qəbul edilməsi deməkdir.

7.2. Hər hansı bir dəyişiklik və/və ya siyasət əlavələrindən sonra istifadəçinin Jet Paylaşım tətbiqindən istifadə etməyə davam etməsi, bu cür dəyişikliklər və/və ya əlavələrlə razılaşması deməkdir. 

7.3. İstifadəçi, dəyişiklikləri/əlavələri ilə vaxtında tanış olmaq üçün siyasətin məzmunu ilə mütəmadi tanış olmağı öhdəsinə götürür.
7.4. Şirkət, İstifadəçinin əvvəlcədən və (və ya) sonrakı xəbərdarlığı olmadan istənilən vaxt siyasəti dəyişdirmək və (və ya) əlavə etmək hüququnu özündə saxlayır. Siyasətin yeni nəşri, siyasətin yeni redaksiyasında başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Jet Sharing saytında və/və ya tətbiqində yerləşdirildiyi andan qüvvəyə minir. Siyasətin hazırkı versiyası həmişə Jet Sharing saytında və/və ya tətbiqində mövcuddur.

8. Yekun müddəalar

8.1. Siyasət və siyasətin tətbiqi ilə əlaqədar yaranan istifadəçilər və şirkət arasındakı münasibətlər Azərbaycan Respublikasının hüququndan istifadə edilməlidir. 

8.2. Siyasətin şərtləri ilə razılaşan istifadəçi şəxsi və digər məlumatların öz iradəsi və marağı ilə işlənməsinə razılıq verir. 

8.3. Saytdan, Jet Sharing tətbiqindən istifadə üçün zəruri olan şəxsi məlumatların və digər məlumatların verilməsindən imtina şirkətin İstifadəçiyə Jet Sharing tətbiqini təqdim etməsinin mümkünsüzlüyünə səbəb olur. 

Biz aşağıda göstərilən beynəlxalq ödəniş sistemlərinin plastik kartlarını qəbul edirik: 
• VISA International
• MasterCard 

Jet Sharing tətbiqinin bütün ödəniş əməliyyatları tərəfdaş bankların inteqrasiya olunmuş ödəniş sistemləri vasitəsilə həyata keçirilir. Ödənişlər https://cloudpayments.kz/, https://bepaid.by/ ödəniş şlüzü və https://bepaid.by/ və ya pullu Cloud Payments və https://bepaid.by/ elektron ödəniş şlüzündən istifadə etməklə həyata keçirilir. Cloud Payments və https://bepaid.by/ şirkəti onlayn kart ödənişlərinin və onlayn ödənişlərin təhlükəsizliyini təmin etməkdə ixtisaslaşırlar. Ödəniş edərkən Cloud Payments və https://bepaid.by/, plastik kartınızın və ya mobil tətbiqinizin məlumatlarını qəbul edir, sonra bu məlumat təhlükəsiz SSL rabitə kanalı vasitəsilə Cloud Payments avtorizasiya serverinə ötürülür. Mobil tətbiqi vasitəsilə kart məlumatlarınız və ya ödənişiniz yalnız şifrəli şəkildə ötürülür. Məlumat ötürmək üçün Cloud Payments Visa və MasterCard Secure Code tərəfindən təsdiqlənmiş onlayn ödənişlərin xüsusi təhlükəsizlik texnologiyalarından istifadə edirlər. Kartınızdakı və ya mobil tətbiqetmənizdəki bütün əməliyyatlar VİSA International, MasterCard və digər ödəniş sistemlərinin tələblərinə tam uyğun olaraq həyata keçirilir. Cloud Payments vasitəsilə İnternet ödənişlərinin emalı təhlükəsizliyi beynəlxalq PCI DSS təhlükəsizlik sertifikatları ilə təmin edilir.
Cloud Payments və və https://bepaid.by/ fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının 11 may 2010-cu il tarixli 998-IIIQ №-li “Fərdi məlumatlar haqqında” qanununun tələblərinə cavab verir. Beynəlxalq ödəniş sistemlərinin tələblərinə uyğun olaraq, ödəniş başa çatdıqdan sonra kart məlumatlarınız nə onlayn mağazada, nə də Cloud Payments və https://bepaid.by/ avtorizasiya serverində saxlanılmır.